Hľadaný výraz: 2Kr 23,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Za jeho čias tiahol egyptský kráľ faraón Nechao proti asýrskemu kráľovi hore k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš išiel proti nemu, ale ten ho zabil pri Magede, len čo ho zazrel.

1

mail   print   facebook   twitter