Hľadaný výraz: 2Kr 23,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom kráľ prikázal všetkému ľudu: „Sväťte Pánovi, svojmu Bohu, Veľkú noc, ako je napísané v tejto Knihe zmluvy!“

1

mail   print   facebook   twitter