Hľadaný výraz: 2Kr 23,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Všetkých kňazov výšin, ktorí tam boli, pobil na oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter