Hľadaný výraz: 2Kr 23,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Nato povedal: „Nechajte ho na pokoji, nech sa nik nedotkne jeho kostí!“ Tak sa jeho kosti zachránili spolu s kosťami proroka (ktorý prišiel zo Samárie).

1

mail   print   facebook   twitter