Hľadaný výraz: 2Kr 23,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Polámal pomníky, povytínal ašery a ich miesta naplnil ľudskými kosťami.

1

mail   print   facebook   twitter