Hľadaný výraz: 2Kr 23,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Poškvrnil Tofet, ktorý bol v údolí synov Hinoma, aby nik neprevádzal Molochovi svojho syna a svoju dcéru cez oheň.

1

mail   print   facebook   twitter