Hľadaný výraz: 2Kr 22,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 „Choď k veľkňazovi Helkiášovi, nech vysype peniaze prinesené do Pánovho chrámu, ktoré nazbierali strážcovia prahu od ľudu,

1

mail   print   facebook   twitter