Hľadaný výraz: 2Kr 21,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Previedol svojho syna cez oheň, zaoberal sa veštením a čarodejníctvom, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa Pánovi nepáčia, aby ho popudzoval.

1

mail   print   facebook   twitter