Hľadaný výraz: 2Kr 21,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu.

1

mail   print   facebook   twitter