Hľadaný výraz: 2Kr 20,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Izaiáš povedal: „Vezmite figovú náplasť!“ Keď ju vzali a položili na vred, ožil.

1

mail   print   facebook   twitter