Hľadaný výraz: 2Kr 20,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ezechiáš povedal Izaiášovi: „Dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril.“ A ešte povedal: „Veď za mojich dní bude pokoj a istota.“

1

mail   print   facebook   twitter