Hľadaný výraz: 2Kr 19,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Tebe však toto bude znamením: Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé, tretí rok však sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie.

1

mail   print   facebook   twitter