Hľadaný výraz: 2Kr 19,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Nepočul si o tom? Pripravoval som to oddávna, chystal som to od dní pravekých a teraz som to priviedol: premeníš na pusté sutiny opevnené mestá.

1

mail   print   facebook   twitter