Hľadaný výraz: 2Kr 19,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Kde je kráľ Ematu, kráľ Arfadu a kráľ mesta Sefarvaim, Any a Avy?“

1

mail   print   facebook   twitter