Hľadaný výraz: 2Kr 18,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vtedy júdsky kráľ Ezechiáš poslal asýrskemu kráľovi do Lachisu odkaz: „Previnil som sa, odtiahni odo mňa; čo mi uložíš, prijmem.“ A asýrsky kráľ uložil júdskemu kráľovi Ezechiášovi tristo hrivien striebra a tridsať hrivien zlata.

1

mail   print   facebook   twitter