Hľadaný výraz: 2Kr 18,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 V štrnástom roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Sennacherib proti všetkým opevneným mestám Júdska a dobyl ich.

1

mail   print   facebook   twitter