Hľadaný výraz: 2Kr 16,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Išiel po ceste izraelských kráľov, dokonca aj svojho syna previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter