Hľadaný výraz: 2Kr 16,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Aj sobotňajšiu izbu, ktorú postavili v chráme, a vonkajší kráľov vchod dal odstrániť z Pánovho chrámu kvôli asýrskemu kráľovi.

1

mail   print   facebook   twitter