Hľadaný výraz: 2Kr 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V sedemnástom roku Romeliášovho syna Pekacha sa stal kráľom Achaz, syn júdskeho kráľa Joatama.

1

mail   print   facebook   twitter