Hľadaný výraz: 2Kr 15,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 V tých dňoch začal Pán posielať proti Júdovi aramejského kráľa Rasina a Romeliášovho syna Pekacha.

1

mail   print   facebook   twitter