Hľadaný výraz: 2Kr 15,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Len výšiny neodstránil, ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. On postavil Hornú bránu Pánovho domu.

1

mail   print   facebook   twitter