Hľadaný výraz: 2Kr 15,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 V druhom roku izraelského kráľa Pekacha, Romeliášovho syna, stal sa kráľom Joatam, syn júdskeho kráľa Oziáša.

1

mail   print   facebook   twitter