Hľadaný výraz: 2Kr 15,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Proti Romeliášovmu synovi Pekachovi osnoval sprisahanie Osé, syn Elu, poranil ho a zabil a stal sa namiesto neho kráľom v dvadsiatom roku Oziášovho syna Joatama.

1

mail   print   facebook   twitter