Hľadaný výraz: 2Kr 15,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Sprisahal sa proti nemu Romeliášov syn Pekach, jeho pobočník, poranil ho v Samárii na veži kráľovského paláca s Argobom a Ariom - bolo s ním tiež päťdesiat mužov z Galaádu -, zabil ho a stal sa namiesto neho kráľom.

1

mail   print   facebook   twitter