Hľadaný výraz: 2Kr 15,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Do krajiny prišiel asýrsky kráľ Fúl. Manahem dal Fúlovi tisíc hrivien striebra, aby mu pomáhal udržať si v rukách kráľovstvo.

1

mail   print   facebook   twitter