Hľadaný výraz: 2Kr 15,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vtedy spustošil Manahem Tapuach a všetko, čo bolo v ňom, i jeho okolie až do Tersy, lebo mu neotvorili. Spustošil ho a všetky ťarchavé ženy v ňom dal rozpárať.

1

mail   print   facebook   twitter