Hľadaný výraz: 2Kr 15,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vtedy pritiahol Manahem, Gadiho syn z Tersy, a prišiel do Samárie. V Samárii poranil a zabil Jábesovho syna Seluma a stal sa namiesto neho kráľom.

1

mail   print   facebook   twitter