Hľadaný výraz: 2Kr 15,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 To je Pánovo slovo, ktoré povedal Jehuovi: „Tvoji synovia budú po štvrté pokolenie sedieť na tróne Izraela.“ Tak sa aj stalo.

1

mail   print   facebook   twitter