Hľadaný výraz: 2Kr 14,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 On porazil Edomčanov v Soľnom údolí, desaťtisíc mužov, zaujal v boji Petru a dal jej meno Jekteel až po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter