Hľadaný výraz: 2Kr 14,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Všetok júdsky ľud však vzal Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša.

1

mail   print   facebook   twitter