Hľadaný výraz: 2Kr 14,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie. Ušiel do Lachisa, ale poslali za ním do Lachisa a zabili ho tam.

1

mail   print   facebook   twitter