Hľadaný výraz: 2Kr 14,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ostatok Joasových dejín, čo vykonal, jeho chrabrosť, ako bojoval s júdskym kráľom Amasiášom, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

1

mail   print   facebook   twitter