Hľadaný výraz: 2Kr 14,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ale Amasiáš neposlúchol. Preto izraelský kráľ Joas tiahol nahor a stretli sa, on a júdsky kráľ Amasiáš, pri Betsamese, ktorý je v Júdsku.

1

mail   print   facebook   twitter