Hľadaný výraz: 2Kr 13,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď Elizeus ležal chorý na chorobu, na ktorú aj zomrel, zišiel k nemu izraelský kráľ Joas, plakal nad ním a vravel: „Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!“

1

mail   print   facebook   twitter