Hľadaný výraz: 2Kr 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ale výšiny neodstránili, ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách.

1

mail   print   facebook   twitter