Hľadaný výraz: 2Kr 12,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Jeho sluhovia povstali, sprisahali sa a Joasa zabili, keď išiel do domu Melo.

1

mail   print   facebook   twitter