Hľadaný výraz: 2Kr 12,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A keď videli, že je v debne veľa peňazí, prišiel hore kráľov pisár a veľkňaz a pozaväzovali a spočítali peniaze, ktoré sa našli v Pánovom chráme.

1

mail   print   facebook   twitter