Hľadaný výraz: 2Kr 11,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Potom im rozkázal: „Budete robiť toto: Tretina z vás, ktorí prichádzate v sobotu a držíte stráž, bude pri kráľovskom paláci,

1

mail   print   facebook   twitter