Hľadaný výraz: 2Kr 11,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 a videla, že kráľ stojí pri stĺpe, ako je obyčaj, velitelia a trubači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúbach. Nato si Atalia roztrhla rúcho a volala: „Zrada! Zrada!“

1

mail   print   facebook   twitter