Hľadaný výraz: 2Kr 11,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 vyviedol kráľovho syna, položil naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Pritom tlieskali rukami a volali: „Nech žije kráľ!“

1

mail   print   facebook   twitter