Hľadaný výraz: 2Kr 11,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A keď sa štítonoši, každý so zbraňou v ruke, postavili od pravej strany chrámu až po jeho ľavú stranu medzi oltár a chrám okolo kráľa,

1

mail   print   facebook   twitter