Hľadaný výraz: 2Kr 10,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Zborili Bálov pomník, zborili Bálov chrám a urobili z neho záchod až po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter