Hľadaný výraz: 2Kr 10,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 povyhadzovali pomníky Bálovho chrámu a spálili ich.

1

mail   print   facebook   twitter