Hľadaný výraz: 2Kr 10,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 stretol Jehu bratov júdskeho kráľa Ochoziáša a spýtal sa: „Kto ste vy?“ Odpovedali: „Sme Ochoziášovi bratia a ideme dolu pozdraviť synov kráľa a synov veliteľky.“

1

mail   print   facebook   twitter