Hľadaný výraz: 2Kr 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: „Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím!“

1

mail   print   facebook   twitter