Hľadaný výraz: 2Kr 23,20, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
20 Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma.

1

mail   print   facebook   twitter