Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
37 A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha, že Adrammelech a Šarecer, jeho synovia, ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araráta. A kraľoval Esar-chaddon, jeho syn, miesto neho.

1

mail   print   facebook   twitter