Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
37 A gdy chwalił boga swego Nesrocha w domu, tedy Adramelech i Sarassar, synowie jego, zabili go mieczem, a sami uciekli do ziemi Ararat. I królował Assarhaddon, syn jego, miasto niego.

1

mail   print   facebook   twitter