Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
37 És lõn, mikor õ a Nisróknak, az õ Istenének templomában imádkozék, Adramélek és Sarézer, az õ fiai, levágták õt fegyverrel: magok pedig elszaladtak az Ararát földébe, és az õ fia, Esárhaddon uralkodék helyette.

1

mail   print   facebook   twitter