Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
37 Keď konal pobožnosť v dome svojho boha Nisroka, Adrammelek a Sarecer ho zabili mečom a unikli do krajiny Ararat. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Esar-Chaddón.

1

mail   print   facebook   twitter